Sweden

 Stockholm
 Norrboten
 Västerbotten
 Uppsala
 Södermanland
 Östergötland
 Jönköping
 Kronoberg
 Kalmar
 Gotland
 Blekinge
 Skåne
 Halland
 Västra Götaland
 Värmland
 Örebro
 Västmanland
 Dalarna
 Gävleborg
 Västernorrland
 Jämtland