Slovakia

 Bratislava
 Trnava
 Trenčín
 Nitra
 Žilina
 BanskáBystrica
 Prešov
 Košice