Norway

 Østfold
 Akershus
 Oslo (county)
 Hedmark
 Oppland
 Buskerud
 Vestfold
 Telemark
 Aust-Agder
 Vest-Agder
 Rogaland
 Hordaland
 Sogn og Fjordane
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Nordland
 Troms
 Finnmark
 Svalbard
 Jan Mayen