Madagascar (regions)

 Diana
 Sava
 Itasy
 Analamanga
 Vakinankaratra
 Bongolava
 Sofia
 Boeny
 Betsiboka
 Melaky
 Alaotra-Mangoro
 Atsinanana (East)
 Analanjirofo
 Amoron'i Mania
 Haute Matsiatra (Upper Matsiatra)
 Vatovavy-Fitovinany
 Atsimo-Atsinanana (South-East)
 Ihorombe
 Menabe
 Atsimo-Andrefana (South-West)
 Androy
 Anosy