JapanĀ (prefectures)

 Aichi
 Akita
 Aomori
 Chiba
 Ehime
 Fukui
 Fukuoka
 Fukushima
 Gifu
 Gunma
 Hiroshima
 Hokkaido
 Hyogo
 Ibaraki
 Ishikawa
 Iwate
 Kagawa
 Kagoshima
 Kanagawa
 Kochi
 Kumamoto
 Kyoto
 Mie
 Miyagi
 Miyazaki
 Nagano
 Nagasaki
 Nara
 Niigata
 Oita
 Okayama
 Okinawa
 Osaka
 Saga
 Saitama
 Shiga
 Shimane
 Shizuoka
 Tochigi
 Tokushima
 Tokyo
 Tottori
 Toyama
 Wakayama
 Yamagata
 Yamaguchi
 Yamanashi