Albania (prefectures)

 Berat
 Dibër
 Durrès
 Elbasan
 Fier
 Gjirokastër
 Korçë
 Kukës
 Lezhë
 Shkodër
 Tirana
 Vlorë